Chất Thức Thần Có Thể Mở Rộng Nhận Thức Của Bạn

Nguồn: Collective Evolution

Bề ngoài có vẻ chúng ta là những cá thể độc lập khác biệt với nhau và môi trường xung quanh, điều này có thể đúng ở một mức độ, nhưng thực sự ở mức sâu thẳm nhất của sự tồn tại, chúng ta đều kết nối với nhau. Khi hiểu được điều này, chúng ta có thể nhìn thấy cách chúng ta tự vận hành hàng ngày và đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta quá chăm chú vào việc điều khiển lẫn nhau? Tại sao chúng ta cố trở nên hơn người khác? Tại sao chúng ta theo đuổi những tờ giấy để có thể sở hữu thêm nhiều thứ? Tại sao chúng ta đánh giá lẫn nhau? Tại sao chúng ta không thể an bình trong tâm?

Cá nhân tôi chưa bao giờ sử dụng chất thức thần nên có thể ý kiến của tôi có thể sẽ không chính xác. Tôi có thể nói là tôi đã có nhiều trải nghiệm với sự tĩnh lặng trong tâm sâu sắc và tự hỏi, sự an lành nội tại, nhìn thấu thế giới xung quanh ở dạng năng lượng rung động. Thiền định có thể dẫn tới những cảm xúc và trải nghiệm gần giống như những người sử dụng chất thức thần miêu tả lại trải nghiệm, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau. Dù cách nào thì nếu bạn có thể đạt được những sự giác ngộ bằng ý chí hay chất thức thần, rõ ràng thì có một cái gì đó chung trong những trải nghiệm này.

Chúng ta là một. Chúng ta là năng lượng rung động và tâm thứ chúng ta cũng không phải là con người thật của chúng ta. Đó chỉ là một vài trong những điều giác ngộ được chất thức thần hay thiền định đem lại. Đây là lí do tại sao chúng ta lại hỏi: tại sao chất thức thần lại bất hợp pháp? Một số đến từ thiên nhiên, mà lại bị cấm? Điều này có lạ lùng không?

“Chất thức thần bất hợp pháp không phải vì một chính phủ yêu dân lo sợ rằng bạn có thể nhảy ra khỏi cửa sổ tầng ba. Chất thức thần bất hợp pháp vì chúng phá tan những định kiến trong hệ tư tưởng và xu hướng hành vi, phương thức xử lí thông tin được thiết lập bởi xã hội và nền văn hoá. Chúng giúp bạn cởi mở hơn với khả năng mọi điều bạn biết té ra đều là sai hết.” – Terrence McKenna

Như Terrence McKenna đã nói, chất thức thần có thể dẫn tới những hiểu biết sâu sắc và thay đổi lớn với cuộc đời những người có đủ nghị lực. Với hầu hết, người đã dùng sẽ khó bị kiểm soát bởi hệ thống hơn sau khi đã giác ngộ. Họ sẽ có ít hứng thú hơn với một bộ óc bị kiểm soát bởi những thứ như giáo dụ, truyền thông đại chúng và nhữung quy chuẩn xã hội chung. Điều này rõ ràng là một nguy cơ đối với những kẻ đặt ra những hệ thống điều khiển xã hội, đó chính là lí do.

Với tôi, cuộc đời tôi đã thay đổi rõ rệt và tôi đã hiểu được mình đang có những gì nhờ thiền định và các trạng thái mơ. Tôi không thể chỉ ngồi đây và khuyên bạn sử dụng chất thức thần, tôi chỉ đang muốn làm rõ một ý tưởng, và điều bạn làm là do bạn quyết định. Tuy tôi cảm thấy ai cũng có thể đạt được những giác ngộ tương tự mà không cần chất thực thần, chúng vẫn có thể là một công cụ mạnh mẽ trên con đường ta đang đi.

]]>
Give away !
    SUBSCRIBE