Tại sao các chất gây ảo giác nhận được sự quan tâm tăng vọt về mặt y học

Các phương pháp điều trị y tế bằng cách sử dụng các loại thuốc gây ảo giác như psilocybin – có nguồn gốc từ một số loại nấm – và LSD (lysergic acid diethylamide) đã biến mất vào những năm…
Give away !
    SUBSCRIBE